Έτος 2005

Αγώνας Ι.Α.Θ. Πέραμα 1   –  22/23-10-2005

Παρέλαση 28-10-2005

Απονομή Κυπέλλων Αγώνα Ι.Α.Θ. Πέραμα 1    11-12-2005