Έτος 2010

Κοπή Πιτας και Απονομή Κυπέλλων Αγώνα Ι.Α.θ. «Νικ, Κουμιώτης – Πέραμα 5»

Παρέλαση 25-03-2010

Ράλλυ Κυκλάδων Ιούλιος 2010

Αγώνας Ι.Α.Θ. ‘»Νικ. Κουμιώτησ – Πέραμα 6″   16/17-10-2010

Παρέλαση 28-10-2010