Έτος 2011

Θεοφάνεια

Κοπή Πίτας 30-01-2011 και Απονομή Κυπέλλων Αγώνα Ι.Α.Θ. «Νικ. Kουμιώτης – Πέραμα 6»

Παρέλαση 25-03-2011

Αγώνας Ι.Α.Θ. «Νικ. Κουμιώτης – Πέραμα 7»  15/16-10-2011