Έτος 2012

Κοπή Πίτας και Απονομή Κυπέλλων Αγώνα Ι.Α.Θ. «Νικ. Κουμιώτης – Πέραμα 7»

Αγώνας Ι.Α.Θ. «Νικ. Κουμιώτης – Πέραμα 8»