Αγώνας Ι.Α.Θ. «Εις Μνήμην Νικ. Κουμιώτη» 11 – 12 / 10 / 2014

simaies

Τελικά Αποτελέσματα Φάληρο – Αίγινα – Φάληρο ORC Club

Τελικά Αποτελέσματα Φάληρο – Αίγινα – Φάληρο ORCi

Τελικά Αποτελέσματα Φάληρο – Αίγινα – Φάληρο IRC

Αποτελέσματα Αίγινα – Φάληρο ORC Club

Αποτελέσματα Αίγινα – Φάληρο ORCi

Αποτελέσματα Αίγινα – Φάληρο IRC

Αποτελέσματα Φάληρο – Αίγινα ORC Club

Αποτελέσματα Φάληρο – Αίγινα ORCi

Αποτελέσματα Φάληρο – Αίγινα IRC

Προκήρυξη Αγώνα Εις Μνήμην Νικ. Κουμιώτη

Δήλωση Συμμετοχής (PDF format)

Δήλωση Συμμετοχής (WORD format)

 

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ)  προκηρύσσει τον αγώνα
«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ»
για σκάφη καταμετρημένα κατά 
ORC i , ORC  Club και IRC

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις  11-12 / 10 / 2014.

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα  κατά  ORC i , ORC  Club και IRC που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό για το 2014. Τα σκάφη IRC μπορούν να συμμετέχουν και να βαθμολογηθούν παράλληλα και στην κατηγορία ORC International       
Η συμμετοχή ορίζεται στο ποσό των 20,00 Euro.
Για παράλληλη συμμετοχή σε  δεύτερη κατηγορία το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε επιπρόσθετα 5  €.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν :
α)
στην Γραμματεία του ΝΑΟΠ, (Λιμανάκι Τέρμα Περάματος, Πέραμα, τηλ.: 210.4022944 – FAX: 210.4022166)
β) μέσω
email στη διεύθυνση :  naoperama@yahoo.gr
γ) στη γραμματεία του Ι.Ο.Π. (Μικρολίμανο, τηλ.: 210.4177636 – FAX: 210.4110287)  μέχρι την Πέμπτη 09/10/2014
και ώρα 18:00

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται.  Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την δήλωση συμμετοχής μας.  (Δείτε στην αρχή του άρθρου).  Περιέχει τις τελευταίες μετατροπές που έχει ζητήσει το Λιμεναρχείο.

Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης του έτους 2014, την κατάσταση πληρώματος , αντίγραφο του  ασφαλιστηρίου του σκάφους καθώς και το αντίτιμο του δικαιώματος της συμμετοχής. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε το ασφαλιστήριο να περιλαμβάνει κάλυψη ζημιών προς τρίτους κατά την διάρκεια ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπως προβλέπει η σχετική οδηγία της ΕΑΘ.

Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην συγκέντρωση κυβερνητών την Παρασκευή 10/10/2014 και ώρα 19:30.
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 10/10/2014 στο εντευκτήριο του ΙΟΠ και ώρα 19:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Πέμπτη 09/10/2014 ώρα 20:30         Λήξη χρονικού ορίου  δηλώσεων συμμετοχής.
  • Παρασκευή 10/10/2014 ώρα 19:30  Συγκέντρωση κυβερνητών στις εγκαταστάσεις του ΙΟΠ.
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/2014 ώρα 11:00      Εκκίνηση αγώνα διαδρομής  ΦΑΛΗΡΟ –  ΑΙΓΙΝΑ.  16,5  ν. μίλια
  • ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10/2014 ώρα 11:00       Εκκίνηση αγώνα διαδρομής  ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ  18 ν. μίλια
  • Δευτέρα 13/10/2014 ώρα 18:00       Εκδίκαση ενστάσεων στον ΙΟΠ.