Αγώνας Ι.Α.Θ. «Εις Μνήμην Νικ. Κουμιώτη» 10 – 11 / 10 / 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ

Φάληρο – Αίγινα CLUB

Αίγινα – Φάληρο CLUB

Overall CLUB

Φάληρο – Αίγινα NS

Αίγινα – Φάληρο NS

Overall NS

Φάληρο – Αίγινα ORCi

Αίγινα – Φάληρο ORCi

Overall ORCi

Time Limits Club Φάληρο – Αίγινα

Time Limits Club Αίγινα – Φάληρο

Time Limits NS Φάληρο – Αίγινα

Time Limits NS Αίγινα – Φάληρο.

Time Limits ORCi Φάληρο – Αίγινα

Time Limits ORCi Αίγινα – Φάληρο.

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ)  προκηρύσσει τον αγώνα
«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ»
για σκάφη καταμετρημένα κατά  ORCi
 , ORC  Club και IRC που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό για το 2015.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις  10-11 / 10 / 2015.

Τα σκάφη IRC μπορούν να συμμετέχουν και να βαθμολογηθούν παράλληλα και στην κατηγορία ORC International        
Η συμμετοχή ορίζεται στο ποσό των 20,00 Euro.
Για παράλληλη συμμετοχή σε  δεύτερη κατηγορία το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε επιπρόσθετα 5  €.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν :
α) 
στην Γραμματεία του ΝΑΟΠ, (Λιμανάκι Τέρμα Περάματος, Πέραμα, τηλ.: 210.4022944 – FAX: 210.4022166)
 μέχρι την Πέμπτη 08/10/2015 και ώρα 20:30.
β) μέσω e–mail
 στη διεύθυνση :  naoperama@yahoo.gr
γ) στη γραμματεία του Ι.Ο.Π. (Μικρολίμανο, τηλ.: 210.4177636 – FAX: 210.4110287)  μέχρι την Πέμπτη 08/10/2015 και ώρα 18:00

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο επισυναπτόμενο έγγραφο μας που περιέχει τις τελευταίες μετατροπές που έχει ζητήσει το Λιμεναρχείο.

Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης του έτους 2015, την κατάσταση πληρώματος και αντίγραφο του  ασφαλιστηρίου του.  

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε το ασφαλιστήριο να περιλαμβάνει κάλυψη ζημιών προς τρίτους κατά την διάρκεια ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπως προβλέπει η σχετική οδηγία της ΕΑΘ.

Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην συγκέντρωση κυβερνητών την Παρασκευή 09/10/2015 και ώρα 19:30.
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 09/10/2015 στο εντευκτήριο του ΙΟΠ και ώρα 19:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Πέμπτη 08/10/2015 ώρα 20:30         Λήξη χρονικού ορίου  δηλώσεων συμμετοχής.
  • Παρασκευή 09/10/2015 ώρα 19:30  Συγκέντρωση κυβερνητών στις εγκαταστάσεις του ΙΟΠ.
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10/2015 ώρα 11:00      Εκκίνηση αγώνα διαδρομής  ΦΑΛΗΡΟ –  ΑΙΓΙΝΑ.  16,5  ν. μίλια
  • ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10/2015 ώρα 11:00       Εκκίνηση αγώνα διαδρομής  ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ  18 ν. μίλια
  • Δευτέρα 12/10/2015 ώρα 18:00       Εκδίκαση ενστάσεων στον ΙΟΠ.

Προκήρυξη Αγώνα – Εις Μνήμην Νικ. Κουμιώτη

Δήλωση Συμμετοχής (word fomat)

Δήλωση Συμμετοχής (pdf fomat)