ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Α.Θ.

Εγκύκλιος ΕΑΘ για την Έκδοση Πιστοποιητικών, Έγκριση Χορηγιών Αφαίρεση Βαρών και Προσθήκες στους Διεθνείς Αγώνες Ιστ. Αν. Θαλάσσης.  Πατείστε εδώ.