Ετήσια Συντήρηση Peramare

Ανέλκυση 19-02-2014
Καθέλκυση 02-05-2014
Δοκιμαστικά 03-05-2014

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ετήσιας συντήρησης του σκάφους του Ομίλου «Peramare».
Καλοτάξιδο και καλή επιτυχία στην Αγωνιστική Περίοδο.