Κοπή Πίτας – Απονομή Επάθλων – Διπλώματα 24ης Σχολής Ι.Α.Θ. – 12/01/2014