Πριν (1997) και Μετά (Σήμερα)

Ο Θαλάσσιος Χώρος του Ομίλου από την ίδρυση του έως σήμερα.