Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Ο.Π. απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό του και το νόμο την σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 24/02/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περάματος

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ : Ημερήσιας Διάταξης

  • Απολογισμός  (οικονομικών και πεπραγμένων) έτους 2018.
  • Προγραμματισμός έτους 2019.
  • Λοιπά θέματα:
    α.  Ενημέρωση των μελών, επί θεμάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου και λήψη αποφάσεων.

    Η παρουσία σας στη Γ.Σ. θεωρείται επιβεβλημένη.