Πρόσκληση Γενική Συνέλευση 07/02/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Ο.Π. απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό του και το νόμο την σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
που θα πραγματοποιηθεί την 07/02/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π.μ. στο Μουσείο Αλιείας & Ναυπηγικής Τέχνης στο Ικόνιο Περάματος.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ : Ημερήσιας Διάταξης
• Απολογισμός (οικονομικών και πεπραγμένων) έτους 2015.
• Προγραμματισμός έτους 2016.
• Λοιπά θέματα:
α. Ενημέρωση των μελών, επί θεμάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου και λήψη αποφάσεων.

Η παρουσία σας στη Γ.Σ. θεωρείται επιβεβλημένη.

Προσκληση Γ.Σ. 2016