Πρόσκληση Γενική Συνέλευση 12/03/2017

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Ο.Π. αποφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό του και το νόμο,
την σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 05/03/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( 3ος ) όροφος του Δημαρχιακού μεγάρου Δήμου Περάματος Λ. Δημοκρατίας 28.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 12/03/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ : Ημερήσιας Διάταξης
· Απολογισμός (οικονομικών και πεπραγμένων) έτους 2016.
· Προγραμματισμός έτους 2017.
· ΕΚΛΟΓΕΣ για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
· Λοιπά θέματα: α. Ενημέρωση των μελών, επί θεμάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου και λήψη αποφάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όλα τα μέλη του Ομίλου που έχουν κλείσει το ένα έτος ως μέλη του Ομίλου
και είναι Οικονομικά τακτοποιημένα έως και το 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής για εκλογή ως μέλη:
1. του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλα τα μέλη του Ομίλου που έχουν κλείσει το ένα (1) έτος ως μέλη του Ομίλου.
2. της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη του Ομίλου που έχουν κλείσει τα τρία (3) έτη ως μέλη του Ομίλου.
3. του Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν όλα τα μέλη του Ομίλου που έχουν κλείσει τα πέντε (5) έτη ως μέλη του Ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη πρέπει είναι Οικονομικά τακτοποιημένα έως και το 2016. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και το Σάββατο 04/03/2017.

Η παρουσία σας στη Γ.Σ. θεωρείται επιβεβλημένη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2017