Ράλυ Κυκλάδων 28/06 – 06/07

Ο Όμιλος πήρε μέρος στο Ράλυ Κυκλάδων με τα σκάφη Floranna III (Κυβερνήτης Κωνσταντίνος Γουλιμής), Levante  (Κυβερνήτης Ευστράτιος Κουρκούτης) και Tifoefs (Κυβερνήτης Αλέξανδρος Αθανασιάδης).
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τους «Ιστιοανταποκριτές» του αγώνα, τους οποίους και ευχαριστούμε.